Adınız ve Soyadınız : *
Eğitim Günleriniz ve Saatleri : *
Eğitim Aldığınız Dil Seviyesi : *
Türk Öğretmeniniz :
Yabancı Öğretmeniniz :
Kayıdınızı alan Eğitim Danışmanı :

1 - Öğretmenim ders için her zaman hazırlıklıdır.

Türk / Yabancı Öğretmen

Eğitim Programınız


2 - Öğretmenim beni konuşmaya ve sınıf içinde aktif omaya teşvik eder ve bunu adil olarak yapar.

Türk / Yabancı Öğretmen

Eğitim Programınız


3 - Öğretmenim pekiştirici ödevler verir.

Türk / Yabancı Öğretmen

Eğitim Programınız


4 - Öğretmenim ödevlerimi kontrol eder.

Türk / Yabancı Öğretmen

Eğitim Programınız


5 - Öğretmenim dersi coşkuyla işler, enerjiktir.

Türk / Yabancı Öğretmen

Eğitim Programınız


6 - Öğretmenim beni kulüplere katılmam konusunda teşvik eder.

Türk / Yabancı Öğretmen

Eğitim Programınız


7 - Öğretmenim teknolojik araç-gereçlerden faydalanır.

Türk / Yabancı Öğretmen

Eğitim Programınız


8 - Öğretmenim sınıf yönetiminde başarılıdır.

Türk / Yabancı Öğretmen

Eğitim Programınız


9 - Öğretmenim beden dilini iyi kullanır.

Türk / Yabancı Öğretmen

Eğitim Programınız


10 - Öğretmenimin yazısı okunaklıdır ve tahtayı düzgün kullanır.

Türk / Yabancı Öğretmen

Eğitim Programınız


11 - Öğretmenim gelişimimi gözlemler ve eksik yönlerimi geliştirmem için destek olur.

Türk / Yabancı Öğretmen

Eğitim Programınız


12 - Öğretmenim ders boyunca zamanı iyi kullanır.

Türk / Yabancı Öğretmen

Eğitim Programınız


13 - Öğretmenim derse vaktinde başlar.

Türk / Yabancı Öğretmen

Eğitim Programınız


14 - Öğretmenim dersi vaktinde bitirir.

Türk / Yabancı Öğretmen

Eğitim Programınız


15 - Öğretmenim Avrupa Dil Portfolyosu hakkında bilgi verir.

Türk / Yabancı Öğretmen

Eğitim Programınız


16 - Öğretmenim Avrupa Dil Portfolyosunda hangi kriteri gerçekleştirdiğimizi söyler ve portfolyo üzerinden işaretletir.

Türk / Yabancı Öğretmen

Eğitim Programınız


17 - Öğretmenim onlineamerikankultur.org.tr ve mykelime.com sitelerine yönlendirir.

Türk / Yabancı Öğretmen

Eğitim Programınız


18 - Bir sonraki kura öğretmenimle devam etmek isterim.

Türk / Yabancı Öğretmen

Eğitim Programınız


19 - Öğretmenim dersi sadece İngilizce kullanarak anlatır. Türkçe Konuşmaz.

Türk / Yabancı Öğretmen

Eğitim Programınız


1 - Sınıfların öğrenme odaklı tasarlandığını düşünüyorum.

Türk / Yabancı Öğretmen


2 - Sınıfımdaki bilgisayar,internet ve televizyonun etkili kullanıldığını düşünüyorum.

Türk / Yabancı Öğretmen


3 - Kulüpler yeterli ve etkilidir.

Türk / Yabancı Öğretmen


4 - Kulüplerin gün ve saatleri benim için uygundur.

Türk / Yabancı Öğretmen


1 - Eğitim Direktörüne rahatlıkla ulaşırım ve bana her zaman yardımcı olur.

Türk / Yabancı Öğretmen


2 - Kurum Müdürüne rahatlıkla ulaşırım ve bana her zaman yardımcı olur.

Türk / Yabancı Öğretmen


1 - Kayıtlı olduğum kurumu arkadaşlarıma öneririm.

Türk / Yabancı Öğretmen


2 - Yabancı dilimin geliştiğini düşünüyorum.

Türk / Yabancı Öğretmen


3 - Devamlılık durumum yakından takip edilir.

Türk / Yabancı Öğretmen


4 - Ön büroda kaydımı alan danışmanıma rahatlıkla ulaşırım ve bana her zaman yardımcı olur.

Türk / Yabancı Öğretmen


5 - Diğer danışmanlarda bana her zaman yardımcı olur.

Türk / Yabancı Öğretmen


6 - Öğrenci işleri sorumlusuna rahatlıkla ulaşırım ve bana her zaman yardımcı olur.

Türk / Yabancı Öğretmen


7 - Bina genelini temiz buluyorum.

Türk / Yabancı Öğretmen